Nginx Sistem Bakımda Sayfası

Nginx’te özel bir sistem bakımda sayfası eklemek için:

Adım #1: Özel 503 Sayfası Oluştur

<html>
<head>
<title>Error 503 Service Unavailable</title>
</head>
<body>
<h1>503 Service Unavailable</h1>
Our apologies for the temporary inconvenience. The requested URL
generated 503 "Service Unavailable" error due to overloading or
maintenance of the server.
</body>
</html>

Adım #2: Nginx Ayarlarını Güncelle:

/etc/nginx/nginx.conf dosyasını düzenle:

    $ sudo vim /etc/nginx/nginx.conf

Aşağıdaki satırları ekle:

    if (-f $document_root/error503.html) {
return 503;
}
error_page 503 @maintenance;
location @maintenance {
rewrite ^(.*)$ /error503.html break;
}

Dosyayı kaydet ve kapa. Nginx’i yeniden başlat:

    $ sudo service nginx reload
comments powered by Disqus