Rails SSL Hatası

Rails uygulamalarınızda başka bir uygulamaya yapmış olduğunuz API çağrılarında aşağıdakine benzer hata alıyorsanız bahsettiğim çözüm yöntemi işinize yarayabilir:

OpenSSL::SSL::SSLError:SSL_connectreturned=1errno=0state=SSLv3readservercertificateB:certificateverifyfailed

  • ca-bundle.crt dosyasını lib/ dizinine indirin.

  • Aşağıdaki kodları config/initializers/fix_ssl.rb dosyasına yazın:

require 'open-uri'
require 'net/https'

module Net
class HTTP
alias_method :original_use_ssl=, :use_ssl=

def use_ssl=(flag)
self.ca_file = Rails.root.join('lib/ca-bundle.crt').to_s
self.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_PEER
self.original_use_ssl = flag
end
end
end

Bu yöntem Ruby’yi bu CA bundle’ını kullanmaya zorlayacaktır.

Kaynak: http://jimneath.org/2011/10/19/ruby-ssl-certificate-verify-failed.html

comments powered by Disqus