Nginx Sistem Bakımda Sayfası

Nginx’te özel bir sistem bakımda sayfası eklemek için:

Adım #1: Özel 503 Sayfası Oluştur

<html>
  <head>
    <title>Error 503 Service Unavailable</title>
  </head>
  <body>
  <h1>503 Service Unavailable</h1>
  Our apologies for the temporary inconvenience. The requested URL
  generated 503 "Service Unavailable" error due to overloading or
  maintenance of the server.
  </body>
</html>

Adım #2: Nginx Ayarlarını Güncelle:

/etc/nginx/nginx.conf dosyasını düzenle:

        $ sudo vim /etc/nginx/nginx.conf

Aşağıdaki satırları ekle:

        if (-f $document_root/error503.html) {
                return 503;
        }
        error_page 503 @maintenance;
        location @maintenance {
                rewrite ^(.*)$ /error503.html break;
        }

Dosyayı kaydet ve kapa. Nginx’i yeniden başlat:

        $ sudo service nginx reload
comments powered by Disqus